Art.nr: ZPD-C30L

Enr: 1739219

360 graders detektering, 30 meter diameter.
Närvarodetektor med 4 st sektorer, med individuell känslighet.
LED-indikeringar för detektering i respektive sektor.
Ljusnivåsensor, med känslighet som det mänskliga ögat.
6 st kanaler för närvarodetekteringsfunktioner.
2 st konstantljuskanaler.
Upptagetdetektering.
Logikmodul X10.
Infällt eller utanpåliggande montage (montageram ingår!).
Storlek: Ø85 x 47 mm.

Teknisk dokumentation

Produktbild