För våra produkter och leveranser gäller ALEM 09. Samtliga produkter skall installeras av auktoriserad elektriker.