För våra KNX-produkter gäller 2 års garanti förutsatt att installation utförts

av behörig elinstallatör. Vid åberopande av garantikrav skall intyg uppvisas.